O Projektu

Číslo projektu: 192
Růst kompetencí studentů - lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí.


Cílem projektu bylo u min. 168 studentů vysokých škol a univerzit zvýšit jejich kompetence a zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí. Připraven byl koncept vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání zapojených partnerů - ZČU v Plzni, JČU v Českých Budějovicích, TH Deggendorf, OTH Amberg-Weiden.

Tento vzdělávací koncept se skládal z 5-ti volitelných modulů:
Studenti, kteří absolvovali libovolné dva moduly v rámci navrženého konceptu společného vzdělávání, obdrželi Potvrzení o dosažených kompetentních pro příhraniční trh práce, který je bude zvýhodňovat při přijímacích pohovorech v daném regionu.

Další aktivity:

ROZVOJ SPOLEČNÉ STUDIJNÍ NABÍDKY

Prezentace projektu STUDYKOM (v PDF)

Úvodní prezentace
Informační den
Závěrečná prezentace

Tisková zpráva k projektu STUDYKOM

Zde si můžete prohlédnout tiskovou zprávu.

Závěrečný workshop

Zde si můžete stáhnout pozvánku na závěrečný workshop.
Zde si můžete stáhnout program workshopu (CZ/DE).
V případě, že si již nepřejete, aby Vaše fotografie byla zveřejněna na těchto webových stránkách, prosím kontaktujte paní Ing. Ditu Hommerovou, Ph.D. MBA na e-mail hommer@kmo.zcu.cz. Na Vaši žádost může být proveden výmaz fotografie zobrazující Vaší osobu.