Kontakty / Kontakte

Západočeská univerzita v Plzni / Westböhmische Universität in Pilsen
Hlavní manažerka/Projektmanager Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA hommer@kmo.zcu.cztel.: +420 775 323 631
Finanční manažerka/Finanzmanager Mgr. Lucie Havlíčkovásedlakol@kmo.zcu.cztel.: +420 377 633 310
Koordinátor projektových aktivit/Koordinator der Projektaktivitäten
Studijní cesta/Studienreise
Ing. Petr Janeček Ph.D. janecp00@kmo.zcu.cztel.: +420 736 256 988
Vědecký pracovník WiMi/DD Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cztel.: +420 602 549 615
Vědecký pracovník (Invest Day)/WiMi (Invest Day) doc. Ing. Petra Taušl Procházková Ph.D.pprochaz@kpm.zcu.cztel.: +420 377 633 618
Administrátor webu/Web-Administrator Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D. ove@kmo.zcu.cztel.: +420 377 633 320

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/ Südböhmische Universität Tschechischer Budweis
Hlavní manažer / Projektmanager JUDr. Martin Slobodník mslobodnik@ef.jcu.czTel.: +420 777 280 028
Koordinátor projektových aktivit / Koordinator der Projektaktivitäten Bc. Simona Pazderovápazder@ef.jcu.cz Tel.: +420 387 772 717
Vědecký pracovník (Invest Day)/WiMi (Invest Day) Ing. Monika Maříková Ph.D.marikova@ef.jcu.cz Tel.: +420 389 032 422
Finanční manažerka / Finanzmanager Ing. et Ing. Iveta Haman Karbulkovákarbui00@ef.jcu.cz Tel.: +420 389 032 572

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Hlavní manažer / Projektmanager                                                             Prof. Dr. Christiane Hellbachc.hellbach@oth-aw.de
Koordinátor projektových aktivit / Koordinator der ProjektaktivitätenDr. Bastian Vergnonb.vergnon@oth-aw.de

Technische Hochschule Deggendorf
Hlavní manažer / Projektmanager Dipl.-Ing. Vilém Dostál vilem.dostal@th-deg.de
Koordinátor projektových aktivit / Koordinator der Projektaktivitäten Tobias Bauertobias.bauer@th-deg.de tel.: +49 09 91/36 15-223