Soutěž studentských projektových záměrů „invest day“

Studenti získali praktické dovednosti v oblasti konceptů zakládání podnikání, které byly obohaceny o zpětnou vazbu podnikatelské praxe.

Nový předmět v nabídce pro LS 2018/2019: KMO/PS Projektový seminář

Studenti se naučili zpracovat svůj business model, který poté prezentovali před investory. Výuka proběhla formou bloků.

Invest Day 2019

Přihláška pro studenty
Informační letáček pro Jihočeskou univerzitu
Informační letáček pro Západočeskou univerzitu
Prezentace Invest Day 2019
Tisková zpráva 2019

Investday 2018

Informační letáček
Webové stránky projektu
Prezentace Invest Day 2018V případě, že si již nepřejete, aby Vaše fotografie byla zveřejněna na těchto webových stránkách, prosím kontaktujte paní Ing. Ditu Hommerovou, Ph.D. MBA na e-mail hommer@kmo.zcu.cz. Na Vaši žádost může být proveden výmaz fotografie zobrazující Vaší osobu.