Jazykové kurzy s odbornou animací a exkurzemi

Tento kurs byl koncipován v rozsahu 30 vyučovacích hodin. Po jeho absolvování získal účastník osvědčení o absolvování a mohl plynule pokračovat na své domácí vysoké škole s navazujícím kursem češtiny. Tento kurs byl koncipován jako intenzivní přípravný kurs pro absolvování zkoušky z německého jazyka úrovně B2, obsahoval rovněž zkušební test. Účastníkům mohly být na domácí univerzitě uznány 2 ECTS nebo obdržel osvědčení o absolvování.

Prezentace (PDF formát)

Jazyková škola Plzeň 2018
Jazyková škola Weiden 2018
Jazyková škola Deggendorf 2019
Jazyková škola Plzeň 2019V případě, že si již nepřejete, aby Vaše fotografie byla zveřejněna na těchto webových stránkách, prosím kontaktujte paní Ing. Ditu Hommerovou, Ph.D. MBA na e-mail hommer@kmo.zcu.cz. Na Vaši žádost může být proveden výmaz fotografie zobrazující Vaší osobu.