O Projektu

Číslo projektu: 192
Růst kompetencí studentů - lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí.


Cílem projektu je u min. 168 studentů vysokých škol a univerzit zvýšit jejich kompetence a zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí. Připraven je koncept vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání zapojených partnerů - ZČU v Plzni, JČU v Českých Budějovicích, TH Deggendorf, OTH Amberg-Weiden.

Tento vzdělávací koncept se skládá z 5-ti volitelných modulů:
Studenti, kteří absolvují libovolné dva moduly v rámci navrženého konceptu společného vzdělávání, obdrží Potvrzení o dosažených kompetentních pro příhraniční trh práce, který je bude zvýhodňovat při přijímacích pohovorech v daném regionu.

Další aktivity:

ROZVOJ SPOLEČNÉ STUDIJNÍ NABÍDKY

Prezentace projektu:

Zde je možno stáhnout prezentace projektu ve formátu PDF.

Projekt Studykom prezentace
Informační den prezentace

V případě, že si již nepřejete, aby Vaše fotografie byla zveřejněna na těchto webových stránkách, prosím kontaktujte paní Ing. Ditu Hommerovou, Ph.D. MBA na e-mail hommer@kmo.zcu.cz. Na Vaši žádost může být proveden výmaz fotografie zobrazující Vaší osobu.